Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες υβριδικά η Γενική Συνέλευση της FIEC με βασικό ομιλητή τον Ευρωβουλευτή κ. Manfred Weber. Την ΠΕΔΜΕΔΕ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, ο οποίος έθεσε και το ερώτημα τον κ. Weber πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το καίριο ζήτημα της υπερβολικής αύξησης των υλικών.

Ο κ. Weber απάντησε πως μέχρι να καθιερώσει η Ευρώπη ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, γνωρίζει πως τα περισσότερα Κράτη Μέλη το αντιμετωπίζουν μεμονωμένα.

Σημαντικό ακόμη ζήτημα που απασχόλησε την Γενική Συνέλευση εκτός από την αειφορία του Κατασκευαστικού κλάδου ήταν και το ζήτημα της απανθρακοποίησης (decarbonization) ως στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αγοράς και όχι μόνο της νομοθεσίας.

Προηγουμένως είχε πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Δ.Ε της FIEC .