Στις 24 -25 Νοεμβρίου στο Βουκουρέστι πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Building Matters «Mitigating climate change transition risks of the construction the sector through building capacity in sustainable building Materials» με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ & της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Εθνική Αρχή της Ρουμανίας για το Erasmus+ και έχει ως στόχο:

– την ευαισθητοποίηση των βασικών ενδιαφερομένων σε βιώσιμες μεθόδους για τον περιορισμό των επιπτώσεων του Κατασκευαστικού τομέα στη κλιματική αλλαγή

– την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων στον τομέα των βιώσιμων δομικών υλικών, μέσω της εισαγωγής προσανατολισμένων και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και μαθησιακών πρακτικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, επιτρέποντας βιώσιμες αλλαγές συμπεριφοράς σύμφωνα με την πρωτοβουλία New European Bauhaus.

Επικεφαλής εταίρος είναι η Federatia Generala a Sindicatelor Familia (www.fgs.ro)  από την Ρουμανία, ενώ συμμετέχουν οι GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (www.gzs.si ) από Σλοβενία , BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES EV (http://www.bzb.de ) από Γερμανία , ISTITUTO PER L’ ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (www.edili.com ) από Ιταλία,  Knowledge and skills management centre K&S Skopje (https://ks.org.mk/en /home/ ), Βόρεια Μακεδονία και από Ελλάδα εκτός από την ΠΕΔΜΕΔΕ (http://www.pedmede.gr ) και η  PEDMEDE ECO (http://www.pedmede-eco.gr).