ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΔΜΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2023 – 2026

Πόσους σταυρούς μπορούμε να βάλουμε για τη Διοικούσα Επιτροπή, την Αντιπροσωπεία και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΠΕΔΜΕΔΕ ;

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑΥΡΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ :

μέχρι 8 σταυρούς προτίμησης

 

ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

μέχρι 33 σταυρούς προτίμησης

 

ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης

 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ

μέχρι 8 σταυρούς προτίμησης