Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021 παρουσίασε αύξηση 10,2%, έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020.

Οπως αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,6%, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2021.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 5,8%, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021 παρουσίασε αύξηση 10,2%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

 • Ηλεκτρική ενέργεια 79,2%
 • Πετρέλαιο κίνησης (Diesel) 40,7%
 • Σίδηρος οπλισμού 19,9%
 • Αγωγοί χάλκινοι 18,3%
 • Τούβλα 16,3%
 • Σωλήνες χαλκού 12,0%
 • Ξυλεία oικοδομών 9,9%
 • Σωλήνες πλαστικοί, συνθετικοί, ινοτσιμέντου 9,2%
 • Θερμαντικά σώματα 8,9%
 • Παρκέτα 8,9%
 • Πόρτες εσωτερικές 8,3%
 • Παράθυρα ξύλινα 8,3%
 • Ντουλάπες ξύλινες 7,8%
 • Έτοιμο σκυρόδεμα 7,6%
 • Εντοιχισμένα ντουλάπια 7,4%
 • Κουφώματα αλουμινίου 7,3%
 • Υαλοπίνακες ασφαλείας 6,7%
 • Τσιμέντο 6,1%
 • Πλαστικό, ακρυλικό, νερού 4,9%
 • Μαρμαρόπλακες 4,9%

Δείτε παρακάτω σε γράφημα τη σταθερά ανοδική πορεία των τιμών στα υλικά κατασκευής νέων κτιρίων:

Αναδημοσίευση άρθρου του Β2Green