Με την ΠΟΛ 1163/12-12-2008 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται πως θα γίνεται η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος απο μισθούς και ημερομίσθια το έτος 2009