Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε σήμερα 23/11/2012 την απόφαση για την πίστωση του ειδικού λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" με το ποσό των 37.500.000 ευρώ.

Τα χρήματα αυτά προέρχονται από την εκταμίευση της ΣΑΤΑ που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, ενισχύοντας τη ρευστότητα στην αγορά σε μία πολύ δύσκολη περίοδο, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου.