Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υιοθέτηση Γνωμοδότησης Νομικού Συμβουλίου του Κράτους απο τις Υπηρεσίες του ΥΠΟΙΚ επισημαίνουν οι Εργοληπτικές Οργανώσεις σε κοινό έγγραφό τους προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου