με κοινή τους επιστολή προκειμένου να  ξεπεραστεί το οξύ πρόβλημα για τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες ασφαλτοστρώσεων, οι οποίες δεν εξοφλούνται μετά την έκδοση της σχετικής Γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.)