Η απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης περιέχει πίνακα ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν καταχωρηθεί νομίμως στο Ηλεκτρονικό Μητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου της  Γενικής Γραμματείας  Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και πληρούν τις προϋποθέσεις για τις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων  .

Η απόφαση βρίσκεται εδώ