μόνο και όταν πληρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις του Νόμου ζητά με έγγραφό της η ΠΕΔΜΕΔΕ απο τους Υπουργούς Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩΔΕ