Αναλυτικούς Πίνακες με τις περιόδους υποβολής Α.Π.Δ.  Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων/Οικοδομοτεχνικών Έργων και Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2023 περιλαμβάνει  έγγραφο    που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ