Παραθέτουμε την περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσωρινή Μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε ΤΕΠ και Αναδιαρρύθμιση της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», εδώ