Παραθέτουμε την περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π. Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΚΑΙ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», εδώ