Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα για τα νέα τεχνικά επαγγέλματα του Κατασκευαστικού κλάδου στη Χώρα μας.

Έχουμε ήδη συγκεντρώσει 90 απαντήσεις, και χρειαζόμαστε άλλες 30 ώστε να έχουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα του κλάδου.

Υπογραμμίζουμε ότι η έρευνα, η οποία διεξάγεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου “Construction Blueprint https://constructionblueprint.eu/,  είναι πολύ σημαντική, καθώς στη βάση των αποτελεσμάτων της θα σχεδιαστούν από την ΕΕ τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περιόδου για την εκπαίδευση και κατάρτιση στον κλάδο!

Η γνώμη σας είναι σημαντική καθώς τα νέα σχέδια δράσης που θα σχεδιαστούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κλάδου στην Ελλάδα.

Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο (εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης 5’ λεπτά), ανώνυμο και στα ελληνικά. Για τη συμπλήρωσή του πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://sphinxdeclic.com/d/s/azd6i6

Τελική Προθεσμία συμπλήρωσης: 29/06/2021.

Η γνώμη σας είναι απαραίτητη!