Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ CDWaste-ManageVET στην ημερίδα που διοργανώνει η ΠΕΔΜΕΔΕ με την EDA στις 9 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα “Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα”

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί μεταξύ άλλων το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CDWaste ManageVET και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, ενώ θα δοθούν κατευθύνσεις για τη δυνατότητα παρακολούθησής του από τους ενδιαφερόμενους του Κατασκευαστικού κλάδου.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 9 Φεβρουαρίου 2022, στις 15:00 και θα διαρκέσει για 1 ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ και της EDA.