Στα πλαίσια του συμφώνου συνεργασίας που έχει υπογράψει η ΠΕΔΜΕΔΕ με το Κέντρο Καινοτομίας Κατασκευών του Ε.Μ.Π. , ο Καθηγητής κ. Πάρις Παντουβάκης προσκάλεσε την Ένωση να παρουσιάσει στους τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ-Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Κατασκευαστικός κλάδος στα πλαίσια της μετάβασής του σε μία ψηφιακή, ενεργειακά αποδοτική και κυκλική οικονομία.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου σε αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου όπου με την παρουσία 100 περίπου φοιτητών τα στελέχη της ΠΕΔΜΕΔΕ κα Ελένη Παπαγιάννη και Παρασκευή Αγγελακοπούλου ενημέρωσαν τόσο για τις δράσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ και τον ρόλο που διαδραματίζει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαμόρφωση των πολιτικών του Κατασκευαστικού κλάδου όσο και στις ίδιες τις πολιτικές της ΕΕ και της Ελλάδας στους 3 αυτούς πυλώνες και πώς αυτές επηρεάζουν το Κατασκευαστικό οικοσύστημα, παράλληλα με τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Κατασκευαστική Βιομηχανία FIEC στους άξονες αυτούς.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες της ΠΕΔΜΕΔΕ, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που υλοποιεί, οι οποίες συνδέονται με δράσεις κατάρτισης, εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ωρίμανσης του πλαισίου μετάβασης του κλάδου σε μία ψηφιακή, ενεργειακά αποδοτική και κυκλική οικονομία.

Σημείο αναφοράς αποτέλεσε και η παρουσίαση της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης αποβλήτων που έχει ιδρυθεί από την Ένωση  στη λογική της εναρμόνισης με την πολιτική για την κυκλική οικονομία όσον αφορά στα απόβλητα ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων).

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις, οι οποίες απαντήθηκαν από τα στελέχη της Ένωσης.