Με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ γνωστοποιείται η κωδικοποίηση, που πρέπει να χρησιμοποιείται στην Α.Π.Δ. Οικονομοτεχνικών Έργων , προκειμένου να απεικονίζονται οι κλάδοι ασφάλισης, πλην αυτού της επικουρικής ασφάλισης, σε περίπτωση απασχόλησης προσώπων, που υπάγονται για τον κλάδο αυτό στο Τ.Ε.Κ.Α.

Το έγγραφο του ΕΦΚΑ που παρέχει οδηγίες  βρίσκεται εδώ