Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε στις αρμόδιες Υπηρεσίες τη διαμαρτυρία της Ένωσης προς τον ΕΔΣΝΑ για τον διαγωνισμό  για την ανάδειξη Αναδόχου για την Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση Μονάδας ΑΕΚΚ εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και ζητά τις δέουσες ενέργειές τους.