Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ.  Δακτυλίδης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Ταμείου  Παρακαταθηκών & Δανείων, κ. Σταμάτη  για το θέμα των καθυστερήσεων πληρωμών του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

Με δεδομένη  την έλλειψη προσωπικού και το πλήθος των υπό εξέταση λογαριασμών ο κ. Σταμάτης διαβεβαίωσε ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια.