Τις απόψεις του Δήμου Μετεώρων ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας ενεργώντας άμεσα μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για τη διακήρυξη διαγωνισμού