Ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου Κασσάνδρας μετά τη διαμαρτυρία  της Ένωσης ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας