Μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Ιωαννιτών έγινε παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας προς το Δήμο.