Μία ακόμη παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία, βάσει των διατάξεων του Ν. 3852/2010, ζητά  ενημέρωση από το Δήμο Παλλήνης σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία της Ένωσης