Ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου Διονύσου επί των διαλαμβανομένων σε διαμαρτυρία της Ένωσης ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής