Ενημέρωση επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Αμαρουσίου ζητά  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής