Άμεση ενημέρωση για τις ενέργειες του Δήμου Αμαρουσίου μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού κολυμβητηρίου ζητά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής