Την παρέμβαση του Yπουργού ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. για την ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΕ) και των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων ζητά με επιστολή της η ΠΕΔΜΕΔΕ.