λόγω έλλειψης προσωπικού στις Περιφέρειες της Χώρας πραγματοποίησε η ΠΕΔΜΕΔΕ μετά από διαμαρτυρίες των Περιφερειακών της Τμημάτων.