Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δίδεται παράταση υποβολής του εντύπου Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ έως και τη Δευτέρα 10.7.2023