Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3272Β/2022 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των φυσικών και νομικών  προσώπων  παρατείνεται μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.