Έγγραφο του ΕΦΚΑ ενημερώνει για την δοθείσα παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ μηνός Ιανουαρίου 2021  και Δώρου Χριστουγέννων 2020 έως την 10.03.2021.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά :
– την καταβολή των αντίστοιχων απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών (Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων 2020), που πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι
26/02/2021 και
– την υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου 2021, που πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 01/03/2021.