Ο Υπουργός Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών  έως την 26η Ιουνίου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω ρύθμιση αφορά σε ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1-4-2015.