Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατά τη  συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2015 ελήφθη η κάτωθι απόφαση:

  1. Παρατείνεται η προθεσμία ανάρτησης των ειδοποιητηρίων στην ιστοσελίδα του Ταμείου  για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου 2015  μέχρι την 30η Ιουνίου  2015
  2. Η προθεσμία εξόφλησης των ως άνω εισφορών λήγει την 31η Ιουλίου 2015
  3. Η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων παρατείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2015.

Αναμένεται η επικύρωση της απόφασης αυτής κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015