Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Κυριακίου».

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε την περίοδο αυτή λόγω  των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης της πανδημίας καθώς και των μη εργασίμων ημερών που μεσολαβούν λόγω των εορτών,η Ένωση ζητά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, αφού τα καθόλα ικανά μέλη  που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ανταποκρινόμενοι στις σοβαρές απαιτήσεις του, δυσκολεύονται να προετοιμάσουν την προσφορά τους στο χρονικό περιθώριο που έχει τεθεί.