Προκειμένου η ΠΕΔΜΕΔΕ να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο, εκφράζοντας σοβαρές απόψεις επί του σχεδίου Νόμου  του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις δημόσιες συμβάσεις  χρειάζεται περισσότερο χρόνο για τη σε βάθος μελέτη και την καταγραφή προτάσεων και ζητά παράταση της ημερομηνίας λήξης

Η επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται εδώ