Με  απόφαση  του Υπουργού  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρατείνεται για το έτος 2023, η προθεσμία  για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού)  έως και την 30η Νοεμβρίου 2023.