Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, παρατείνεται μέχρι και την 31η.7.2023 η   προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2023.