Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που έληγε την  Παρασκευή 28 Αυγούστου, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών