Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.)  παρατείνεται μέχρι και την 24η Ιουλίου 2023.
Η καταβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης πραγματοποιείται  σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,  ήτοι μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών, αναφέρει, εκτός των άλλων, η υπ΄αριθμ. 1092/2023 απόφαση της ΑΑΔΕ