Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ   3048B/2020 , δίδει παράταση στην προθεσμία υποβολής Δήλωσης Covid για μεταβολή του μισθώματος μηνών  Ιουλίου και Αυγούστου μέχρι την 31.08.2020