Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών η  προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών και νομικών  προσώπων  παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 2020.