Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2022 για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και Φεβρουαρίου 2022 για την Α.Π.Δ. Δημοσίου έχει οριστεί η Δευτέρα 02/05/2022.

Ωστόσο, δεδομένου ότι, η αργία της 1ης Μαΐου 2022 μετατέθηκε τη Δευτέρα 02/05/2022 , η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 2022 για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και Φεβρουαρίου 2022 της Α.Π.Δ. Δημοσίου, σύμφωνα με το νέο  Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 03/05/2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η παράταση αυτή δεν αφορά και στην καταβολή των αντίσοτιχων ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 29.04.2022.