Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρεται ότι    λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικά αιτήματα εργοδοτών καθώς και την ανάπτυξη νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους δικαιούχους, χορηγείται  περαιτέρω παράταση λειτουργίας μέχρι την Παρασκευή 31/03/2023 της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τροποποίησης  της ασφάλισης εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών για τα έτη 2019 και 2020