Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4708Β/2020 η απόφαση του Υπουργού  Εργασίας  σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (Έντυπο  Ε4)  μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020