Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ παρατείνεται μέχρι την 18.09.2020  η προθεσμία:

-Ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για εργαζομένους επιχειρήσεων-εργοδοτών ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης

-Ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ  Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για εργαζομένους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα.

Η παράταση αυτή δεν αφορά τους εργαζομένους λοιπών κατηγοριών.