Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  2537 Β/2020 η απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών με την οποία παρατείνεται έως την 31.12.2020 η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο