Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης παρατείνεται η ισχύς των βεβαιώσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων των μελών της Ένωσης έως τις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

Τα ενήμερα μέλη έως 30.06.2015 μπορούν από σήμερα 02.07.2015 να ζητούν και να παραλαμβάνουν τις νέες βεβαιώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Ένωσης (210 3614978)