Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ένωσης κ. Ιωάννη Σαρματζή παρατάθηκε μέχρι τις 30/09/2020 η δήλωση στην πλατφόρμα των ΟΤΑ, που έχει δημιουργηθεί για αυτό τον λόγο, των τετραγωνικών των ακινήτων για τον υπολογισμό του ΤΑΠ σε περίπτωση που διαφέρει  ή που δεν έχει δηλωθεί ΤΑΠ .

Η δήλωση αυτή γίνεται στην πλατφόρμα : https://tetragonika.govapp.gr/

Σημειώνεται ότι στον ΤΑΠ θα πρέπει να δηλωθεί κάθε στεγασμένος χώρος και ακίνητο εν γένει που έχετε στην κατοχή σας ανεξάρτητα αν αυτό ρευματοδοτείται ή οχι

Επίσης θα πρέπει να δηλωθούν και τα Οικόπεδα και όχι τα Αγροτεμάχια, αλλά θα πρέπει να δηλωθούν αποθήκες και parking εκτός από αυτά που είναι ανοιχτα .

Στους περισσότερους λογαριασμούς του ηλεκτρικού  περιλαμβάνεται μόνο η κατοικία και όχι οι βοηθητικοί χώροι . Σε πολυκατοικίες που οι βοηθητικοί χώροι έχουν ρεύμα από το Κοινόχρηστο ρολόι δεν έχει απολύτως καμία σημασία, θα πρέπει να δηλωθούν από εσάς  και σε περίπτωση που επιβάλλεται ΤΑΠ σε κοινόχρηστο ρολόι θα πρέπει ο Διαχειριστής να μεταβεί στον Δήμο  και να το διορθώσει .