Παράταση προσθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου απο πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και εισοδήματα, απο συμμετοχή σε εταιρεία, απο μισθωτές υπηρεσίες, αξιωματικών εμπορικών πλοίων, απο την αλλοδαπή και κατοίκων εξωτερικού.