Η Ένωση ζητά την ματαίωση της διενέργειας των διαγωνισμών της 29ης Μαΐου 2012 προκειμένου να εξοφληθούν πρώτα οι υποχρεώσεις του Δήμου Περάματος και Κορυδαλλού προς τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων